Čouda & Co.

Tvorba z dílny Čoudy a jeho spolupracovníků

Osobní vozy


SŽDC KSP 411 S-113

Sněhový pluh.

Originální model: AndrzejLandrzej, skin a foto textur: Čouda
zařaditel SDC Pardubice, domovská stanice Letohrad.

Download modelu - verze 1.0, zveřejněno 29.11.2012

Download chování - verze 1.0, zveřejněno 29.11.2012

Obsahem archivu chování je i statická kabina.

Model vyžaduje MSTS Bin, klávesové kombinace pro animaci dveří (Ctrl+Num7 a Ctrl+Num9) ovládají skrytí/vysunutí nárazníků a šroubovky na obou čelech.

V archivu chování najdete soubory wag i eng. Při použití eng souboru při jízdě od pluhu odletuje sníh (využito animace páry parní lokomotivy).