Čouda & Co.

Tvorba z dílny Čoudy a jeho spolupracovníků

Osobní vozy


ČD Btee289 21-08 056

Osobní vůz 4-nápravový velkoprostorový.

Model: O.Janiš, skin: Čouda, foto textur: Liadem,
reskin vozu DKV Praha, domovská stanice Děčín.

Download modelu - verze 1.0, zveřejněno 29.11.2012

Download chování - verze 1.0 (O.Janiš), zveřejněno 29.11.2012