Dílna Viaxern

Tvorba z dílny Viaxerna

Kabiny


Kabina pro elektrické jednotky řady 471

Autoři kabiny: Michal Tuček - původní cabview, Dominik Srba (viaxern) - úpravy a tvorba textur, Jan Jedlička - fotodokumentace.

Určeno pro zkušené uživatele, vyžaduje MSTS Bin, archiv obsahuje kabinu pro motorový vůz 471 a řídící vůz 971 v noční i osvětlené verzi, čtěte Readme.

Download kabiny - verze 1.0 - zveřejněno 2.7.2014

Kabinu nainstalujte do složky "Train Simulator/Trains/Trainset/common.cab/cab471/". Vzhledem k použitému označení souborů by vám nová kabina neměla přepsat žádnou ze stávajících kabin. Přesto si raději složku cab471 před instalací zálohujte.


Kabina pro motorové jednotky řady 814 a 814.2 (Regionova)

Autor kabiny, fotodokumentace a tvorba textur: Dominik Srba (Viaxern)

Určeno pro zkušené uživatele, vyžaduje MSTS Bin, obsahuje noční verzi a osvětlenou verzi, čtěte pečlivě Readme.

S přimhouřením oka lze použít i pro modely 812/912 (Esmeralda) od Vrbama.

Download kabiny - verze 1.01 - zveřejněno 11.3.2014

POZOR!!! Pokud jste si stáhli archiv před 20:45 dne 11.3.2014, stáhněte si jej prosím znovu, autorem byly provedeny drobné úpravy na základě podnětů z fóra.

Kabinu nainstalujte do složky "Train Simulator/Trains/Trainset/common.cab/cab814/".

Důležité upozornění! Kabina se instaluje do stejné složky jako původní kabina pro řadu 814. Vzhledem k použitému označení souborů nová kabina stávající kabinu nepřepíše. Pokud nechcete duplicitní kabiny, původní složku si archivujte mimo adresář MSTS. Teprve poté instalujte novou kabinu. Nezapomeňte přepsat směrování v souborech eng.


Kabina pro elektrické lokomotivy řady 163

Autor kabiny: Dominik Srba (Viaxern), dokumentace: David Hájek a Adam Kunčík (Howky), konzultace: Miroslav Novák a Otakar Holcknecht.

Určeno pro zkušené uživatele, vyžaduje MSTS Bin, obsahuje noční verzi a osvětlenou verzi, čtěte Readme.

Download kabiny - verze 1.0 - zveřejněno 6.1.2014

Kabinu nainstalujte do složky "Train Simulator/Trains/Trainset/common.cab/cab163cd/". Vzhledem k použitému označení souborů by vám nová kabina neměla přepsat žádnou ze stávajících kabin.

POZOR!!! Pokud jste si stáhli archiv před 7:00 dne 10.1.2014, opravte si prosím ve složce kabiny název souboru cd_163_prutok.ACE odstraněním mezery mezi písmenem k a tečkou. Nyní dostupný archiv je již opraven.