Dílna Neznamsebe

Tvorba z dílny Neznamsebe

Kabiny


Kabina pro dieselovou lokomotivu řady 743

Autor Kadr. Vyžaduje MSTS Bin, obsahuje denní a noční kabinu.

Download kabiny - zveřejněno 28.5.2014

Určeno pro zkušené uživatele MSTS. Kabinu nainstalujte do složky .../common.cab/cab743. Soubor 743.cvf je určen pro pohled s dlouhým představkem, soubor 743_rv.cvf pak pro pohled s krátkým představkem.