Dílna Dominik

Tvorba z dílny Dominika Jaroše

Osobní vozy


ČD A 19-41 088

Osobní vůz 4-nápravový A oddílový 1.třídy.

Model: O.Janiš, skin: Dominik, foto textur: Tomáš Duhaň,
reskin vozu DKV Plzeň, domovská stanice Cheb.

Download modelu - verze 1.0, zveřejněno 20.3.2013

Download chování - verze 1.1 (O.Janiš), zveřejněno 20.3.2013


ČD BDbmsee447 82-70 093

Osobní vůz 4-nápravový s oddíly 2.tř, služebním oddílem a oddílem pro vozíčkáře.

Model: Rado, skin: Dominik, foto textur: Tomáš Duhaň,
reskin vozu DKV Plzeň, domovská stanice Cheb.

Download modelu - verze 1.1, zveřejněno 20.3.2013

Download chování - verze 1.2 (Ppoollll, Jacek), zveřejněno 20.3.2013


ČD B249 20-41 759

Osobní vůz 4-nápravový B oddílový 2.třídy.

Model: O.Janiš, skin: Dominik, foto textur: Tomáš Duhaň,
reskin vozu DKV Plzeň, domovská stanice Plzeň.

Download modelu - verze 1.1, zveřejněno 3.1.2013

Pokud jste archiv s modelem stáhli před 11:10 3.1.2013 stáhněte prosím znovu, je upravena textura.

Download chování - verze 1.1 (O.Janiš), zveřejněno 2.1.2013


ŽSSK Bc 59-41 201

Lehátkový vůz 4-nápravový Bc.

Model: O.Janiš, skin: Dominik, foto textur: 3michal,
reskin vozu DKV Košice.

Download modelu - verze 1.0, zveřejněno 2.1.2013

Download chování - verze 1.1 (O.Janiš), zveřejněno 2.1.2013