Čouda & Co.

Tvorba z dílny Čoudy a jeho spolupracovníků

Elektrické lokomotivy ostatních řad


ČD Cargo 111 016-2

Stejnosměrná elektrická lokomotiva 3 kV DC pro posun a lehkou traťovou službu

Model: Starý, skin: Jonáš Janoušek, foto textur: Hubsik, reskin lokomotivy jezdici v SOKV Ostrava.

Download modelu - zveřejněno 20.2.2009

Download chování - verze odpovídá TBP 8, zveřejněno 15.12.2010

Pokud jste si skin stáhli před 15.12.2010, vymažte si jej komplet z trainsetu a stáhněte si tento skin (model i chování) znovu, v souladu se skinem došlo k přejmenování z ČD na ČDC.


ČD 182 168-5

Stejnosměrná elektrická lokomotiva 3 kV DC pro těžkou nákladní dopravu

Modelu: Johnz, skin: Čouda, foto textur: Čouda, reskin lokomotivy jezdící v DKV Ostrava.

Download modelu - zveřejněno 31.8.2007

Download chování - verze odpovídá TBP 8, zveřejněno 15.12.2010


ČD 242 220-2

Střídavá elektrická lokomotiva 25 kV 50 Hz AC pro osobní i nákladní dopravu

Model: Starý, skin a foto textur: Jonáš Janoušek, reskin lokomotivy jezdící v DKV Plzeň.

Download modelu - zveřejněno 31.8.2007

Download chování - verze odpovídá TBP 8, zveřejněno 15.12.2010


ČD 242 241-8

Střídavá elektrická lokomotiva 25 kV 50 Hz AC pro osobní i nákladní dopravu

Model: Starý, skin: Jonáš Janoušek, foto textur: Jonáš, reskin lokomotivy jezdící v DKV Plzeň.

Download modelu - zveřejněno 20.2.2009

Download chování - verze odpovídá TBP 8, zveřejněno 15.12.2010


ČD 242 264-0

Střídavá elektrická lokomotiva 25 kV 50 Hz AC pro osobní i nákladní dopravu

Model: Starý, skin a foto textur: Jonáš Janoušek, reskin lokomotivy jezdící v DKV Plzeň.

Download modelu - zveřejněno 31.8.2007

Download chování - verze odpovídá TBP 8, zveřejněno 15.12.2010


DB Cargo 180 007-7

Dvousystémová elektrická lokomotiva 3 kV DC a 15 kV 16,7 Hz AC pro osobní i nákladní dopravu

Modelu: J.Skůra, skin: Čouda, foto textur: Zdeněk Itterheim, reskin lokomotivy jezdící v depu Dresden, stroje této řady zajiždějí hluboko do vnitrozemi ČR a to až do Kutné Hory.

Download modelu - zveřejněno 31.8.2007

Download chování - verze odpovídá TBP 8, zveřejněno 15.12.2010

Skin je také součástí TBP.