Dílna Ondra.H

Tvorba z dílny Ondry.H

Elektrické lokomotivy


ČD 151 016-3

Čtyřnápravová stejnosměrná elektrická rychlíková lokomotiva 3 kV DC.

Model: Kulica a spol., skin: Ondra.H, fotodokumentace: David Hájek,
lokomotiva je z DKV Praha.

Download modelu - verze 1.0, zveřejněno 23.5.2014

Download chování - verze 1.0, zveřejněno 23.5.2014

Před instalací si prosím přečtěte readme přiložené v archivu!!!