Miku031

Tvorba z dílny Miku031

Lokomotivy


ŽSSK 750 131-5

Dieslelektrcký rušeň 750.131 RD Nové Zámky v stave z roku 2008. Zaradený je vo vozebných ramenách Nové Zámky-Prievidza, Lužianky-Leopoldov, no dá sa s ním stretnúť aj na iných vozebných ramenách, ale dnes už v korporátnom nátere "blonski".

Autor skinu: Miku031, autor modelu: Ondra Janiš (verze 1.0), foto pro skin: Duuso.

Download modelu - verze modelu 1.0, verze skinu 1.0, zveřejněno 25.1.2017.

Download chování - verze 1.17, zveřejněno 25.1.2017.


ŽSSK 750 093-7

Dieselelektrický rušeň 750.093 RD Nové Zámky v stave z roku 2011. Zaradený bol vo vozebných ramenách Nové Zámky-Prievidza, Lužianky-Leopoldov, no dalo sa s ním stretnúť aj na iných vozebných ramenách ako napríklad Bratislava-Komárno. Rušeň do 12/2008 pôsobil pod SPD Zvolen. 12/2012 bol rušeň zrušený a následne v ŽOS Zvolen zrekonštruovaný na 757.011.

Autor skinu: Miku031, autor modelu: Ondra Janiš (verze 1.0), foto pro skin: Duuso.

Download modelu - verze modelu 1.0, verze skinu 1.0, zveřejněno 3.1.2017.

Download chování - verze 1.17, zveřejněno 3.1.2017.


ŽSSK 750 031-7

Dieselelektrický rušeň 750 031 RD Nové Zámky v stave zo začiatku roku 2011. Zaradený bol vo vozebných ramenách Nové Zámky-Prievidza, Lužianky-Leopoldov, no dalo sa s ním stretnúť aj na iných vozebných ramenách. Od konca 90-tych rokov do roku 2015 bol najstarším okuliarnikom na Slovensku. V marci 2015 odoslaný do Žos Zvolen kde bol zrekonštruovaný na 757 024.

Autor skinu: Miku031, autor modelu: Ondra Janiš (verze 1.0), foto pro skin: Kilan.

Download modelu - verze modelu 1.0, verze skinu 2.0, zveřejněno 3.1.2017.

Download chování - verze 1.17, zveřejněno 12.9.2016.